Újabb Cross Training a tatai helyőrségben

Egészségügyi keresztképzést tartottak a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár laktanyájában, melyen a helyőrségben állomásozó amerikai 4. Páncélos Felderítő Ezred 5. zászlóalj (USARMY 5-4 CAV) „Comanche” századának kijelölt katonái, a KFOR kontingens 18. váltás harctéri életmentő katonái, valamint a tatai helyőrség egészségügyi szakállománya vett részt.

Amerikai részről Adam Tritsch őrnagy magyarázta el az Egyesült Államok hadseregének légi szállítású kiürítési folyamatát és szabályait, azaz a sérült helikopterrel való kimentését. Az elméleti képzés során a MEDEVAC 9-soros kérelmét ismerhették meg a magyar katonák. Ez a szabályrendszer koordinálja a helikopterrel történő mentést és annak minden mozzanatát, többek között a sérültek számát és prioritását, a sérültek nemzetiségét illetve a leszállási zóna területén esetlegesen adódó akadályokat, valamint a biztonsági paramétereket a zónán belül. Magyar részről az első szintű ellátó táska és az első szintű emelt ellátó táska került bemutatásra az amerikai egészségügyi szakállomány tagjainak.

A keresztképzés jó alkalom, – ezt Tóth Krisztián hadnagy, a tatai dandár Egészségügyi Központjának hadműveleti tisztje is kiemelte –, hogy a katonák más nemzetiségek egészségügyi módszereivel ismerkedjenek meg. A két nemzet katonái gyakorlatban is elsajátíthatták az egészségügyi kiürítés légi és földi folyamatait. Továbbá az amerikai katonák a foglalkozáson – a tudásfenntartó és ismétlő foglalkozások keretében – mentéstechnikai bemutatót tartottak a sérült szállításról lánctalpas harcjármű használatával.

Ezt követően a laktanya egészségügyi központjában ismételték át a perifériás vénabiztosítást gyakorlókaron, illetve egymáson, mindkét nemzet felszerelésével. Tritsch őrnagy a keresztképzés kapcsán elmondta, hogy nagyon fontos az interoperabilitás fejlesztése, mivel NATO szövetségesekként az amerikai és a magyar katonák közös hadszíntereken szolgálnak külföldi misszióik során. Fontos, hogy a katonák megértsék egymást és jól tudjanak együttműködni, az ilyen képzések pedig elmélyítik a már kialakult baráti kapcsolatokat, és tovább erősítik a szövetséget.

További képek elérhetőek itt:

Újabb Cross Training a tatai helyőrségben