Tüzér szakkiképzés

Szeptemberben kezdte meg a Vasököl 2018 tűztámogató gyakorlatra a felkészülést az MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. Tüzérosztálya. A felkészülés jelenleg is tart, a korábban megszerzett elméleti tudásukra alapozva hajtanak végre harcszolgálati és harcászati kiképzéseket a tatai tüzérek.

A szakkiképzés első szakaszában az újoncok megismerkedtek a D-20 ágyútarack technikai adataival és működésével. Az alegység telephelyén közvetlenül az eszköz mellett folyt a kiképzés, ez a gyakorlatiasabb elméleti foglalkozások lehetővé teszik, hogy a kezelőszemélyzet gyorsabban és hatékonyabban sajátítsa el a szükséges ismereteket az ágyútarack működtetéséhez.

A második szakaszban a korábban megszerzett ismereteik alapján gyakorolják a löveg kezelését – a tüzelőállás foglalásnál és elhagyásnál végrehajtandó tevékenységektől, a löveg „harchoz” és „harctól” tételén át, egészen az irányzási és töltési feladatokig. Ezek a tevékenységek képezik a bázisát az úgynevezett harcszolgálati foglalkozásoknak, vagyis a löveg kezelésének módjainak elsajátítását. Nem elég azonban a löveget jól kezelni, ismerni kell az adott – szimulált – harchelyzetet s azt megvalósítva kell harcászati mozzanatokat végrehajtani. Ilyenek például a tüzelőállás váltás és a menetoszlopot érő támadásra való reagálás, a nyugvás körlet foglalása, vagy a közelbiztosítások megszervezése. Ezek a harcászati tevékenységek ahhoz szükségesek, hogy a tüzérek a meghatározott helyen legyenek, s végre tudják hajtani azokat a tűzfeladatokat, amelyek szükségesek az adott – szimulált – harc sikeres megvívásához.

Szöveg: Kapás Viktor István hadnagy

Kép: Petrovics Renáta és a szerző felvételei

A cikkhez tartozó galéria elérhető itt: Tüzér szakkiképzés