Vasököl 2018, Dynamic Front 2019

A hideg, ködös idő sem akadályozta meg az MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. Tüzérosztályát abban, hogy szakmai feladatokat hajtson végre a MH Bakony Harckiképző Központ Központi Gyakorló- és Lőterén, Várpalotán. Ezekkel egy időben megkezdték a felkészülést a 2019-es évre tervezett Dynamic Front 2019 elnevezésű nemzetközi gyakorlatra.

Nem kímélte az időjárás a tatai tüzéreket a Vasököl 2018 gyakorlat során. Éleslövészet keretében végrehajtották a lövegek beszabályozottság ellenőrzését, illetve létesítettek egy rögzítőpontot, amivel megszervezték a tűzrendszert. Utóbbi jelentősége, hogy távolsági- és oldaljavításokat számolnak belőle, amit a lőelemek meghatározásánál is figyelembe kell venni mint alapjavításokat. Ezt követően éles tűzfeladatokat nem tudtak végrehajtani, az időjárási körülmények miatt. A hirtelen ereszkedő és felszálló köd gyakran 150-200 méterre csökkentette a látótávolságot, de ez sem jelentett akadályt a katonák kiképzése szempontjából. Nem megfelelő látási viszonyoknál lövés kiváltása nélkül gyakorolták a rádióforgalmazást, az irányzást, valamint fiktív megfigyelésekkel és javításokkal a tűzvezetést. Tűzcsapások végrehajtása nélkül ugyan, a Vasököl 2018 során más kiképzési célokat azonban sikeresen teljesítettek a 101. Tüzérosztály katonái.

Új beosztásukban mint optikai figyelőpont parancsnokok először bizonyíthatták tudásukat azok az altisztek, akik a nemrégiben Tatán tartott tüzér altiszti tanfolyamot elvégezték. A gyakorlaton olyan híradórendszerben forgalmaztak, amely a tervezett Dynamic Front 2019 nemzetközi gyakorlaton is várható lesz. A kezelők a híradóeszközök készségszintű használatát gyakorolták. Kiemelten foglalkoztak a tűztámogató rendszer folyamatos működtetésével, s ezt munkamegosztással és dinamikus információáramlással hajtották végre.

Az úgynevezett teljes előkészítés gyakorlásánál az időjárási viszonyok elemzésével határoztak meg olyan értékeket, amiket éles tűzcsapásoknál külön figyelembe kell venni. Ilyen érték például a szél sebessége és iránya miatt szükséges távolsági és oldaljavítási értékek. Gyakorolták továbbá a NATO STANAG szerinti meteorológiai jelentés átkonvertálását a magyar rendszerben használtra, hogy a fent említett értékeket ki tudják számolni.

Vasököl 2018 gyakorlat részeként a 2019-es évre tervezett németországi Dynamic Front 2019 elnevezésű gyakorlatra való felkészülésben közreműködtek a 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár harctéri irányító beosztású katonái. A kölcsönös együttműködés keretében a harctéri irányítók a magyar tüzérséggel való együttműködést, a tüzérek pedig a NATO STANAG (NATO-szabályzók) szerinti angol nyelvű tűzkéréssel és tűzvezetéssel kapcsolatos rádióforgalmazást gyakorolták. Az operátor kiemelte, hogy a tüzérek helyes terminológiát használva, gyorsan és precízen tudnak idegen nyelven forgalmazni.

Összességében a gyakorlatról elmondható, hogy bár éles tűzfeladatokat nem hajtottak végre, az azzal összefüggő szakmai fogásokat „szárazon” gyakorolták a katonák. A kedvezőtlen időjárásban való tevékenykedés szintén jó gyakorlás volt, hiszen a Dynamic Front 2019 nemzetközi gyakorlatot a következő év elejére tervezik.

Szöveg és kép: Kapás Viktor hadnagy

A cikkhez tartozó galéria elérhető itt: Vasököl 2018, Dynamic Front 2019