Beszabályozottság ellenőrzés és hatástűz megfigyelés – német lokátorral

Először szólaltak meg a D-20-as ágyútarackok a Németországban található grafenwöhr-i gyakorló- és lőtéren, a „Dynamic Front 2019” elnevezésű többnemzeti gyakorlaton. Az éles mozzanat megkezdése előtt a tatai tüzérek végrehajtották a beszabályozottság ellenőrzést, illetve a kapott meteorológiai adatokkal tüzet vezettek egy célra. Ezeket a feladatokat a német és amerikai tüzérekkel együttműködve hajtották végre.

Az időjárás ezúttal sem kedvezett a katonáknak, a párába és ködbe burkolózott célterületen a látó- és felderítő távolság drasztikusan lecsökkent. Az optikai felderítő raj által felderített cél csak egy tűzcsapás erejéig volt megfigyelhető, az ismét leszálló köd nem tette lehetővé a további feladatvégrehajtást.

A problémát a figyelők terepszakaszán települt német ABRA (Artillerie Beobachtungs Radar) típusú mozgócél felderítő lokátorral sikerült megoldani. A német 131. Önjáró Tüzérosztály parancsnokával történt egyeztetést követően a kijelölt cél koordinátáját egyeztették a radar kezelőszemélyzetével. A következő tűzcsapás robbanópontjai megjelentek a lokátor kijelzőjén, s azok koordinátáit és adatait továbbította a magyar fél részére. Mindezzel megvalósult az egyik kiképzési célkitűzés, vagyis magyar tűzalegység tüzét más nemzet eszköze figyelje meg. A sikeres feladatvégrehajtás eredménye az volt, hogy a német osztályparancsnok a gyakorlat további részére is felajánlotta az ABRA lokátort a magyar tűzfeladatok megfigyelésének végrehajtásához.

A beszabályozottság ellenőrzést követően az amerikai 1. Páncélos Felderítő Hadosztály tüzér dandárjának parancsnokságától kapott a magyar tűzalegység NATO szabványoknak megfelelő meteorológiai adatokat. Ezen jelentés segítségével a magyar üteg egy korábban felderített célra váltott ki tüzet.

A felajánlott lokátorral biztosított megfigyelés szerint a tűz fedte a célt, ami azt jelenti, hogy magyar tűzalegység képes NATO szabványoknak megfelelő METCM jelentés alapján tűzfeladatokat végrehajtani.

Kép: MH 25. Klapka György Lövészdandár

Forrás: honvédelem.hu – Beszabályozottság ellenőrzés és hatástűz megfigyelés – német lokátorral