FELHÍVÁS – ÁLLÁSHIRDETÉS

Az MH 25. Klapka György Lövészdandár dandárparancsnoka a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény alapján
 
főelőadó (beszerző) munkakört hirdet meg
 
határozatlan idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítésével.
 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, 2890. Tata, Bacsó Béla utca 66.
A munkakörhöz tartozó fő feladatok:
 
A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár felelősségébe tartozó beszerzési eljárásokban való aktív részvétel, az eljárásokhoz tartozó okmányok elkészítése, nyilvántartásba vétele, levelezések/kiértesítések végrehajtása. A beszerzésre kijelölt bizottság munkájának folyamatos koordinálása az eljárás teljes körű adminisztrációs végrehajtása lezárásig.
A beszerzési eljárásokhoz tartozó adatszolgáltatások és jelentések összeállításának teljesítése/elküldése, valamint szükség szerinti statisztikai kimutatások összeállítása, a területet szabályzó okmányok kidolgozásában való részvétel.
Törvényben (pl.: Közbeszerzés trv.), illetve egyéb jogszabályban (pl.: kormányrendelet, HM utasítás, stb.) előírt adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése.
 
A munkakör benyújtójával szembeni elvárások:
 
  • büntetlen előélet és cselekvőképesség;
  • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
  • főiskola, egyetem – közgazdász gazdálkodási és menedzsment szak
  • középfokú nyelvvizsga (angol, német)
  • MS office (irodai alkalmazások) valós alkalmazási szintű ismerete
  • a munkakörre vonatkozó egészségi alkalmasság
 
Illetmények és juttatások:
 
Az illetmény megállapításra és juttatásokra a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény rendelkezései, továbbá a honvédelmi alkalmazottakra vonatkozó más honvédelmi miniszteri rendeletek és utasítások az irányadók.
 
A Önéletrajz részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
  • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
  • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolatai, és az okiratok a pályázati anyag benyújtásakor, illetve a meghallgatáskor eredetiben történő bemutatása
 
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30.
 
Az Önéletrajz benyújtásának módjai:
Postai úton zárt borítékban. A borítékon szerepeljen a „Pályázat előadói munkakörbe felirat.”
Elektronikus úton: mh25.kommunikacio@mil.hu e-mail címre.
 
A munkavégzéssel kapcsolatban további információ kérhető:
Vincze Attila őrnagy: 34/589-111, 91-28 mellék telefonszámon