Adatvédelmi_Szabályzat

MH25KGYLDD_Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat_1 melleklet

Szervezeti és Működési Szabályzat_2_melleklet

Szervezeti és Működési Szabályzat_3_melleklet

Szervezet alapadatok

Szervezeti vezető

Ügyfélkapcsolat

A közfeladatot ellátó szerv által kezelt nyilvántartások leíró adatai

A közfeladatot ellátó szerv működésére vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervei

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések adatai_2019_augusztus