Koszovóban is a hősökre emlékeztek

Különleges katonai szertartással tisztelegtek az MH KFOR Kontingens katonái az első világháborúban elesett hősök előtt Koszovóban. Az eseményen részt vett Csombók János dandártábornok, a KFOR parancsnokhelyettese, valamint Bozsik Béla, Magyarország Pristinai Nagykövetségének első beosztottja.

A nyugat-koszovói Peje (Pec) városában található osztrák-magyar katonai temetőben kétszáznyolc katona nyugszik, akik közül ötvennyolcan magyar nemzetiségűek. Az ünnepi megemlékezés előtt a Koszovóban szolgáló katonák önkéntes csoportja karbantartást végzett a temetőben, hogy az rendezett és méltó legyen a magyar hősök emlékünnepére. „A nemzet (…) a jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottainak dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt a napot, mint a hősök emlékünnepét, a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak számára szenteli” – idézte az 1924. évi 14. törvénycikket Horváth Sándor alezredes, az MH KFOR Kontingens parancsnoka.

A parancsnok ünnepi beszédében elmondta: minden magyar katonának erkölcsi kötelessége, hogy rendben tartsa az elesett hősök nyughelyeit, őrizze emléküket, és felidézze a célt, amiért az életüket áldozták: az eskühöz híven hittel, becsülettel szolgálták Magyarországot.

A kontingensparancsnok beszédét kegyeleti szertartás követte, amelyet Markovics Milán Mór százados, a kontingens tábori lelkésze tartott. Ezt követően – idén először – az ötvennyolc magyar hősi halottról név szerint emlékeztek meg, neveik felolvasását pedig kis harangszó követte.

Kiss Balázs főhadnagy, az MH KFOR Kontingens hadműveleti tisztje elmondta: a Bécsi Hadilevéltár anyakönyvi adatai szerint saját hadseregünkből ötvennyolc magyar katona mellett harminc galíciai, tizenhét horvát, nyolc cseh, öt bosnyák, két osztrák és egy bukovinai katonát temettek ide, huszonhárom ismeretlen nemzetiségű és tizenhat ismeretlen katona mellett. A szövetségesek közül egy török, az ellenséges katonák közül pedig negyvenegy orosz, két montenegrói és négy ismeretlen nemzetiségű katona nyugszik a temetőben. Nem meglepő, hogy egy sírba kerültek a szövetséges és az ellenséges katonák, hiszen „a halott katona többé nem ellenség”.


Forrás: Koszovóban is a hősökre emlékeztek