Páncéltörő tüzér szaktanfolyam

Javában tart Tatán az „Altiszti páncéltörő tüzér szaktanfolyam” a 36. Páncéltörő Rakétaosztály bázisán. A „vénasszonyok nyara” kedvezően hat a túlnyomórészt gyakorlati foglalkozásokon alapuló oktatásra. A kiképzésen az MH 25. Klapka György Lövészdandár és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár páncéltörő tüzér katonái vesznek részt.

A tanfolyamon résztvevők olyan meghatározó ismereteket sajátítanak el, amelyek segítségével képessé válnak páncéltörő tüzér pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladataik elvégzésére, normák vállalására és érvényesítésére. A felkészített szakemberek békében és háborús körülmények között egyaránt képesek lesznek a rájuk bízott raj napi tevékenységének szervezésére, harcának vezetésére, valamint a raj haditechnikai eszközeinek és anyagainak alkalmazható állapotban tartására. A hét hetes tanfolyamot sikeresen elvégző katonák a Magyar Honvédség páncéltörő tüzér alegységeinél harcjármű parancsnoki, illetve rajparancsnok-helyettesi feladatkör betöltésére válnak alkalmassá.

Szöveg: Petrovics Renáta

Kép: Kapás Viktor István hadnagy

A cikkhez tartozó galéria elérhető itt: Páncéltörő tüzér szaktanfolyam