Kész lesújtani a Vasököl

Ellenőrző tűzvezetést hajtott végre a napokban a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. Tüzérosztálya. Az ellenőrzés során a figyelőpontok, a tűzvezető pontok, illetve a tűzlépcső állománya is bizonyíthatta, hogy felkészültek a „Vasököl 2018” elnevezésű gyakorlatra.

A foglalkozást a tüzérosztály előretolt vezetési eleme és tűzvezető pontja által meghatározott rendben hajtották végre a katonák. A megosztott irányzású tüzérség kiképzésének egyik fontos eleme az ellenőrző tűzvezetés, aminek az eredményes teljesítése nélkül éleslövészet nem hajtható végre. Éppen ezért ennek a mozzanatnak magában kell foglalnia a rendszer minden elemét, kivéve az éleslövedékek célba juttatását.

A rendszer „szemének” számító figyelőpontok tevékenységének ellenőrzéséhez az osztály előretolt vezetési eleme határozta meg a célokat. A pontosság ellenőrzését követően a céladatokat továbbították az „agyat” megtestesítő tűzvezető pontoknak. A tűzlépcsőben, az üteg tűzvezető ponton kiszámították a lövegkezelők nyelvére lefordítva a céladatokat, az úgynevezett lőelemeket. Ugyanúgy, mint éles végrehajtáskor, a lőelemek számításának pontosságát az osztály tűzvezető pont ellenőrzi.

A lőelemek lövegeken történő állítását követően „szárazon” (azaz lövés kiváltása nélkül) végrehajtották a gránátok célba juttatásához szükséges tevékenységeket. Természetesen a tűzlépcső tevékenységének minden összetevőjét, többek között a tüzelőállások elfoglalását és elhagyását, a bemérést, a tűzvezetés előkészítését, az irányzást is ellenőrizték. Gyakorolták továbbá a tűzhelyesbítés folyamatát is.

Az ellenőrző foglalkozás során a 101. Tüzérosztály és a kiszolgálásba – a dandár más alegységeitől – bevont erők is bizonyították felkészültségüket, ezzel éleslövészetre bocsájthatóvá váltak, így november 15-én megkezdték az áttelepülést a Magyar Honvédség Központi Gyakorló- és Lőtérre, hogy végrehajtsák a „Vasököl 2018” elnevezésű gyakorlatot.

Szöveg: Bartók Barnabás őrnagy, Kapás Viktor hadnagy

Kép: Petrovics Renáta és Kapás Viktor hadnagy

A cikkhez tartozó galéria elérhető itt: Kész lesújtani a Vasököl