Teljes műveleti készenlét Koszovóban

A KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj (KTRBN – KFOR Tactical Reserve Battalion) teljes állományánál fél év után, 2019 szeptemberében ismét váltásra került sor, így ebben az időszakban a zászlóalj mindkét újonnan kiérkező manőver százada végrehajtotta a teljes műveleti készenlét (FOC – Full Operational Capability) elérését célzó gyakorlatot.


Először az 1. század kezdte meg a felkészülést a vizsgára, amelyre szeptember 11-én került sor a Pristina melletti Vrelo táborban. Ezt követően szeptember 21-én a 2. század is sikeresen végrehajtotta a gyakorlatot, mellyel a KFOR parancsnokának közvetlen alárendeltségében lévő zászlóalj teljes mértékben felkészültnek bizonyult a műveleti feladatok ellátására.


A zászlóalj minden alegysége érintett volt a vizsgában, hiszen a manőverszázadok tevékenységének hátterében fontos tervezői, hadműveleti, híradó, logisztikai és egészségügyi biztosítás szükséges. Ezen kívül jelentős szerepe volt a gyakorlat során, hogy a tömegkezelési feladatokat (CRC – Crowd and Riot Control) végrehajtó század a gyakorlatba bevont különböző művelettámogató feladatokat ellátó KFOR alegységekkel is megfelelően tudjanak együttműködni.

Szöveg: Kozák Piroska százados

Fotó: Kozák Piroska százados és Búz Csaba főhadnagy

Galéria: Teljes műveleti készenlét Koszovóban

Videó: MH KFOR Kontingens 21. váltás – teljes műveleti készenlét elérése