Haderőnemi vezénylőzászlósi látogatás a tüzér Acélkockáknál

A tüzér fegyvernemi altiszti szakmai tanfolyam résztvevőivel, ismertebb nevükön az Acélkockákkal találkozott Papp András főtörzszászlós, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld) vezénylő zászlósa április 7-én Tatán. Papp főtörzszászlós a látogatás során megismerkedett a tüzér Acélkocka tanfolyam hallgatóival és kiképzőivel, megtekintette a tanfolyamhoz szükséges eszközöket, védőfelszereléseket és tájékozódott a tanfolyam menetéről, valamint a tatai dandár koronavírussal kapcsolatban bevezetett eljárásrendjéről és az ehhez kapcsolódó, alaprendeltetésen felüli feladatairól is.

Az MH 25. Klapka György Lövészdandárnál a tüzér fegyvernemi altiszti szakmai tanfolyam március 23-án indult a dandár 101. Tüzérosztálya szervezésében. A július közepéig tartó tanfolyamon a hallgatók megismerkednek a Magyar Honvédségnél rendszeresített tüzér fegyverzettechnikai eszközökkel, valamint elsajátítják a bemérő, tűzvezető és tüzér felderítő beosztásokhoz szükséges szakmai ismereteket. A leendő tüzérek tervezetten májusban a Bakonyban éleslövészeten ültetik át az elméleti tudást a gyakorlatba, júliusban pedig vizsgán adnak számot a megtanultakról. A tüzér tanfolyamot sikeresen elvégzők az ünnepélyes altiszti eskütétel után foglalhatják el beosztásukat a Magyar Honvédség alakulatainál, köztük a tatai dandárnál is. A 29 fős tanfolyamon az Acélkockák mellett részt vesznek olyan hallgatók is, akiket alakulatuk – a tatai dandár mellett az MH 5. Bocskai István Lövészdandár és az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár – iskolázott be, hogy a Magyar Honvédség egyetlen tüzér alegységének legjobbjaitól sajátíthassák el a tüzér, aknavető és páncéltörő ismereteket.

*** CSM András Papp, Command Senior Enlisted Leader of the Hungarian Defence Forces Command Inspectorate (Land Forces) paid a visit to Tata on 7th April in order to get familiarized with the artillery NCO training organized by the 101st Artillery Battalion of the HDF 25th Klapka György Infantry Brigade. The training started on 23rd March and will last for 4 months. Participants who successfully master the theoretical and practical knowledge, complete the live fire exercise in May and pass all their exams will swear in as artillery NCOs in July.

Fotó: Lőczi Ernő őrm.

Galéria: Haderőnemi vezénylőzászlósi látogatás a tüzér Acélkockáknál