Új parancsnok a Magyar Honvédség KFOR Kontingens élén

Megtartották a Magyar Honvédség KFOR Kontingens parancsnoki átadás-átvételi ünnepségét március 19-én, amelyen részt vett Franco Federici vezérőrnagy, a KFOR parancsnoka, valamint az alegységek vezető állománya.

Hodoniczki Mátyás alezredes, az MH KFOR Kontingens 23. váltás parancsnoka ünnepi beszédében megköszönte az állománynak a külszolgálat időszakában nyújtott becsületes és odaadással végzett munkát. Kiemelte, hogy a katonák a KFOR nemzetközi erőinek tagjaként Magyarország és ezzel együtt a Magyar Honvédség hírnevét és elismertségét növelik. Kérte, hogy legyenek büszkék arra, hogy ennek a szervezetnek tagjai és elődjeikhez híven minden erejükkel és kitartásukkal szolgálják továbbra is a hazájukat.

Ezt követően az új parancsnok, Fekets Zoltán alezredes osztotta meg gondolatait, aki az MH KFOR Kontingens 24. váltását vezeti majd az elkövetkező hat hónapban. Beszédében hangsúlyozta: a KFOR vezetése – ahogyan a múltban, úgy ezentúl is – számíthat a magyar kontingens szakértelmére, elhivatottságára és kiemelkedő együttműködési készségére. Felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban a COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet miatt minden bizonytalan és számos előre nem látható kihívás jöhet szembe, de összetartással és egymás kölcsönös segítésével végrehajthatók lesznek a kontingensre bízott feladatok.

Franco Federici vezérőrnagy, a KFOR parancsnoka beszédében bizonyosságot adott, hogy a magyar kontingens továbbra is végrehajtja kiemelten fontos feladatát, amelynek célja, hogy biztonságos környezetet biztosítson minden koszovói közösség számára.

Szöveg és fotó: Szőke Linda hadnagy

 

Galéria: Új parancsnok a Magyar Honvédség KFOR Kontingens élén