Híradó felkészítés Tatán

A készenléti és készültségi feladatok ellátásához szükséges híradó szakismereteket feldolgozó felkészítésen vettek részt az MH 25. Klapka György Lövészdandárnál nemrégiben híradó szakbeosztásba került katonák március 08-19. között.
A híradó felkészülést a tatai dandár 57. Híradó és Vezetéstámogató Század foglalkozásvezetői tartották, a felkészülők zöme pedig a 36. Páncéltörő Rakétaosztály állományából került ki, de részt vettek rajta a 11. Harckocsizászlóalj, a 101. Tüzérosztály és a Logisztikai Zászlóalj kijelölt katonái is.
A két hét során a résztvevők megismerkedtek a híradással szemben támasztott követelményekkel, elsajátították a híradó kezelők feladatait, valamint megtanulták értelmezni, vezetni és naprakészen tartani az üzemeltetéshez szükséges okmányokat, például a forgalmi eseménynaplót és a rádióforgalmi rendszeradatlapot. Emellett begyakorolták a hírváltás szabályait, valamint készségszinten elsajátították a jelenleg rendszeresített digitális üzemre képes hordozható rádióadó-vevők programozását, kezelését és karbantartását. A felkészítés végén a résztvevők sikeresen számot adtak az elsajátított elméleti és gyakorlati tudásukról.
Szöveg: Orbán Viktor őrnagy
Fotó: Petrovics Renáta