Látogatás a tüzér és harckocsizó „Acélkockáknál”

Négyesi Tibor főtörzszászlós, az MH Altiszti Akadémia Altisztképző Központ központparancsnoka – Asztalos Sándor főtörzszászlós, központparancsnok-helyettes és Sznopka Mátyás törzszászlós kíséretében – tett látogatást Tatán, az MH 25. Klapka György Lövészdandár tüzér és harckocsizó „Acélkocka” képzésén.

A látogatás legfontosabb célja az volt, hogy megtekintsék mindkét fegyvernemi képzésben résztvevő altisztjelöltek kiképzési foglalkozásait. A vezető altisztek számára rendkívül fontos a rendszeres tapasztalatfeldolgozás, amelyet csak közösen és együttműködve valósíthatnak meg annak érdekében, hogy az „Acélkocka” program alapvető céljai megvalósuljanak a jövőben.

A 11. Harckocsizászlóalj és a 101. Tüzérosztály vezénylőzászlósa a látogatás során beszámolt a képzés eddigi menetéről és azokról a kihívásokról, amelyekkel folyamatosan számolni kell annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a megújult altisztképzés.

Szöveg: Kozák Piroska százados
Fotó: Petrovics Renáta és a szerző felvételei