Fiatal altisztjelöltek látogatása Tatán

Gajó Péter főtörzszászlós, a dandár vezénylőzászlósa köszöntötte a Szentendrére 2021. augusztus 23-án bevonult újoncokat. Az altisztképzés fontos része, hogy a fiatal katonák megismerjék a Magyar Honvédség alárendelt alakulatainak feladatrendszerét, rendeltetését és magát a helyőrséget is. A város nevezetességeinek megtekintése után a laktanya telephelyén került bemutatásra a lövész, a tüzér, a harckocsizó, a páncéltörő, valamint a logisztikus és híradó fegyvernem, melynek célja volt, hogy a pályakezdő fiatalok az altisztképzés során érdeklődésüknek megfelelően könnyebben tudjanak fegyvernemet választani, és annak megfelelően vállalni első altiszti beosztásukban a szolgálatot.
Fotók: Kozák Piroska százados