Rendeltetése:

  • Az államhatár biztosításában, az ország fegyveres védelmében való részvétel nemzeti vagy koalíciós parancsnokság alárendeltségében;
  • Katonai feladatok végrehajtása a haza védelme, a szövetségben vállalt kötelezettségekből eredő, valamint békeműveletekben vállalt feladatok teljesítése során;
  • Válságkezelés feladataiban való részvétel;
  • A személyi állomány általános katonai és szakkiképzése, harcászati felkészítése; harci-technikai eszközök, anyagok, harc- és gépjárművek hadrafoghatóságának biztosítása;
  • Erőivel és eszközeivel az országot és a lakosságot ért elemi csapások, rendkívüli időjárás okozta következmények felszámolásában és egyéb váratlan feladatok végrehajtásában való részvétel.

Fő feladatai:

  • Az ország fegyveres védelmében való részvétel nemzeti vagy szövetséges parancsnokság alárendeltségében;
  • A NATO tagországainak megsegítésében való részvétel az V. cikkely szerinti kollektív védelem keretein belül;
  • Magyarország határai mentén kialakult válsághelyzetben az államhatár biztosítása;
  • Béketámogató műveletekben való részvétel;
  • A polgári lakosság segítése katasztrófa- vagy katasztrófával fenyegető helyzetekben.

Nemzetközi szerepvállalásai:

A NATO-tagságból eredő, nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése a dandár feladatainak jelentős részét teszi ki. Az alakulat 2000 óta vesz részt a Magyar Honvédség koszovói és bosznia-hercegovinai békefenntartó misszióiban, illetve a tatai katonák 2007-től jelen vannak az afganisztáni missziókban is.

Csapatünnep:

Április 22: A névadót, Klapka Györgyöt, ezen a napon nevezték ki a komáromi erődrendszer parancsnokává.

Október 31: Az alakulat jogelőd szervezetének megalakulásának évfordulója.