A 25. Harckocsi Dandár kötelékében alakították meg a Gépesített Lövészzászlóaljat 1987 március 1.-én. A zászlóalj két gépesitett lövész századból egy tüzér ütegből, egy légvédelmi rakéta szakaszból és javitó, kiszolgáló alegységekből épült fel. 1990-ben egy gépesitett lövész századdal bővült a zászlóalj állománya. Az elkövetkező években a zászlóalj felépítése lényegesen nem változott.

A 2004. évben a zászlóalj fő feladata az átszervezés végrehajtása volt. 2004.április hónapban a zászlóalj átalakításra került gépesített lövészzászlóaljból, könnyű lövészzászlóalj lett. Ennek során a zászlóalj szervezeti felépítése változott, illetve a létszám növekedett.

 A technikai állománytábla változott a dandár átfegyverzése miatt. 2004.május hónapban a BMP-1 tip. harcjárművek és a 2SZ1-k leadásra kerültek és BTR-80 és BTR-80/A kerekes harcjárműveket kapott a zászlóalj.

A zászlóalj struktúrája a 2004-es átszervezést követően lényegesen nem változott, kisebb módosításokat követően jelenleg is a 2004-ben létrehozott szervezetben működik a zászlóalj.

Feladatai:

A kiképzési ciklusoknak megfelelő szinten és intenzitással folyamatos, egymásra épülő tevékenységgel kiképzeni és felkészíteni a személyi állományt, azzal a céllal, hogy a számára biztosított készenléti időn belül legyen képes harcfeladatokban, békeműveleti feladatokban, válságreagáló műveletekben, katasztrófavédelmi és terrorelhárító feladatokban való részvételre. Önállóan, a dandár vagy többnemzetiségű alkalmi kötelék részeként, akár az ország határain kívül is.

Fontosabb gyakorlatok:

1987         BAZALT-87 gyakorlat;

1988         Szovjet (orosz)-magyar közös gyakorlat;

1991         Mobil Harccsoport;

1993         Mobil Harccsoport, SÁRVÍZ-93, KAPOS-93;

1997         DELTA-97, GRIFFIN RHAPSODY-97;

1998         VÉRTES-98;

1999         VÍZESÉS-99, IRON-DRAGON-99;

2000         BISON-MAGYAR, BALATON-2000;

2001         DELTA-2001;

2002        MOBIL HARMÓNIA, MOBIL TORNÁDÓ;

2003        JÉGSÁRKÁNY, BAKONYI CSAPDA, IRON STRIKE;

2006        BEVETÉSI IRÁNY;

2011        SÁRKÁNYTŰZ, DINAMIKUS EGYÜTTMŰKÖDÉS és VIGOROUS WARRIOR;

2012        ALAPOS BÁZIS;

2013        ÖSSZHANG, ACTIVE GUARDIAN;

2014        TAVASZI ÁTTÖRÉS;

2015       PANDA, SOMLYÓI SZABJA, BRAVE WARRIOR, BAKONYI CSAPÁS, CAPABLE LOGISTICAN,                  V4EUBG

2016       SLOVAK SHIELD

Külszolgálatok:

1999 UNFICYP

2000 KFOR-3

2002 KFOR-6

2003 KFOR-9

2004 KFOR-12

2006 PRT-1

2007 PRT-2

2010 OMLT-2

2010 PRT-8

2012 OMLT 8

2012 PRT 13

2012 KAIA őrség

2016 IKBK-3

2016 KFOR-15

2017 Training Bridge 2017

Zászlóalj parancsnok:

2017                Fekets Zoltán alez.

Vezénylő zászlós:

2013-              Balogh József tzls.

Fegyvernem ünnepe, védőszentje

Június 27. Szent László király